Get the Flash Player
Danh mục dịch vụ
thông tin mới
Camaro 2012...
Dịch vụ
Bảng gá thuê xe theo KM
 

KM

Xe 4 chỗ

Xe 7 chỗ

Xe 16 chỗ

Xe 29 chỗ

Xe 45 chỗ

Thời gian đi

 50 km 

800

900

1.000

1,500

2,400

 6h

50 - 75 km

850

1.000

1.100

1,700

2,700

 6h

75 - 100 km

900

1.100

1,200

1,900

3,000

 6h

100 - 125 km

 1.000

1.200

1,300

2,100

3,100

 6h

125 - 150 km

1,100

1.300

1,400

2,300

3.400

 7h

150 - 175 km

1,200

1,400

1,500

2,500

3,700

 7h

175 - 200 km

1,300

1.500

1,600

2,700

4,000

 8h

200 - 225 km

1,400

1,600

1,700

2.900

4,100

 8h

225 - 250 km

1,500

1,700

 1,800

3,100

4,400

 9h

250 - 275 km 

1,600

1,800

1,900

3,300

4,700

 9h

275 - 300 km

1,700

1,900

2,000

3,500

5,100

 9h

Vượt giờ

50,000 VND/h

60,000 VND/h

70,000 VND/h

80,000 VND/h

120,000 VND/h

300 km

 5,000 đ/km 

5,500 đ/km

6,000 đ/km

8,000 đ/km

13,000 đ/km

 

 1.000 km 

4.500 đ/km

5,000 đ/km

5,500 đ/km

7,500 đ/km

12,500 đ/km

download

Tải văn bản
Tải bảng báo giá
Khách hàng tiêu biểu